PHU SON Corporation HN xuyên đêm lắp máy mài song cạnh kính tốc độ nhanh HISENG thứ nhất tại nhà máy GP1.