Máy Trung Tâm CNC

//Máy Trung Tâm CNC
­
  • 819_n_Vertmax01_

Máy Trung Tâm CNC Gia Công Kính INTERMAX Dạng Đứng VERTMAX 2.2-2.6

Vertmax is the vertical solution for the production of doors ,balustrades , structural glazing complete with all the internalmachining in a single integrated and automatic manufacturing process. Vertmax is able to perform the operations of [...]

Máy Trung Tâm CNC|
  • may-trung-tam-cnc-VI

Máy Trung Tâm CNC Gia Công Kính GLASSMAN Dạng Đứng BM-BZX-VI

GM-BZX-VI is a CNC vertical working center with high technology. It can perfectly perform complicated working in short time, and the processed sheet is of high level which realized to obtain a CNC machine with [...]

Máy Trung Tâm CNC|
  • Master-65

Máy Trung Tâm CNC Gia Công Kính Intermac Master 65

Master 65 là biểu tượng cho sự phát triển của dòng máy cắt trung tâm của Intermac, là máy cắt không giới hạn về kích thước. Dòng máy này là giải pháp ưu việt nhất [...]

Máy Trung Tâm CNC|
  • master-43-twin

Máy Trung Tâm CNC Gia Công Kính Intermac Master 43 Twin

Master 43 Twin là dòng máy trung tâm Intermac, một đầu cắt với hai đầu mài. Đây là một bước đột phá của Intermac, một mặt mang lại sự linh hoạt tối đa khi mà [...]

Máy Trung Tâm CNC|
  • master-23

Máy Trung Tâm CNC Gia Công Kính Intermac Master 23

Master 23 – máy trung tâm điều khiển bằng PC dành cho những doanh nghiệp đang tiến những bước đầu tiên vào thế giới tự động hóa của lĩnh vực công nghiệp gia công kính. [...]

Máy Trung Tâm CNC|