Master One – INTERMAC - 01

CÔNG NGHỆ INTERMAC

Hàm lượng công nghệ cao của các trung tâm xử lý phổ biến nhất thế giới, đáp ứng nhu cầu cụ thể của ngành cấu hình kính 3 trục hoặc 3 trục + C có khả năng quản lý một loạt các hoạt động gia công. Đối với tất cả các cấu hình, các thành phần giống như các cấu hình được sử dụng trong các giải pháp hàng đầu

  Master One – INTERMAC - 02    
Giới thiệu chi tiết Máy Trung Tâm CNC Gia Công Kính INTERMAC – Master One