Máy SX Kính Dán

//Máy SX Kính Dán
­

Máy dán kính nhiều lớp bán tự động YD-JCX2265C

Dây Truyền Sản Xuất Kính Nhiều Lớp ( Máy dán kính ) Bán Tự Động YD-JCX2265C I. Đặc trưng kỹ thuật của dây truyền máy dán kính sản xuất kính nhiều lớp 1.1 (Máy dán [...]

Máy SX Kính Dán|

Máy Sản Xuất Kính Dán FJE 2600

  Optional 3200-4500mm (A2)Optional 4000-6000mm (B2)Optional 8-16 Serious FJ is the latest design in China     Serious FJE is European design     Automatic PVB laying and cutting frame PVB Rail type sucking frame [...]

Máy SX Kính Dán|