Máy Mài Kính 4 Cạnh

//Máy Mài Kính 4 Cạnh
­

Máy tự động mài thô 4 cạnh kính (loại 4 tổ hợp đầu mài)

Máy cung cấp giải pháp hoàn toàn tự động mài, đảm bảo tốc độ hoạt động cao với hiệu quả cao. Đây là một cỗ máy phải có để có thể chạy trên nhiều kích [...]

Máy Mài Kính 4 Cạnh|

Máy tự động mài thô 4 cạnh kính (loại 2 tổ hợp đầu mài)

Máy được sử dụng để xử lý trước các cạnh của kính trước khi cường lực bằng cách mài cả bốn cạnh. Dòng máy TWM-B tự động điều chỉnh kích thước độ dày. Máy có [...]

Máy Mài Kính 4 Cạnh|