Máy Cường Lực Kính

//Máy Cường Lực Kính
­
  • MT-15 Force1

Máy Cường Lực Kính MT-15 Force

Máy cường lực kính Máy cường lực kính MT-15 Force được sản xuất để sử dụng trong công nghệ tôi kính. Kính được gia nhiệt đến nhiệt độ hóa mềm khoảng [...]

  • MT-GPW Series1

Máy Cường Lực Kính MT-GPW Series

Máy Cường Lực Kính MT-GPW Series là một loại lò hình cong, dùng chủ yếu để sản xuất các loại kính có chất cao cấp thuộc dạng mặt phẳng [...]

  • MT-GPL Series1

Máy Cường Lực Kính MT-GPL Series

Máy Cường Lực Kính MT-GPL Series là một trong những máy cường lực kính mới nhất hiện nay, được thiết kế cho loạt kính phẳng với lò ủ được [...]

  • MT-GSX Series Double1

Máy Cường Lực Kính MT-GSX Series

Máy Cường Lực Kính MT-GSX Series là một hệ thống dây chuyền dùng để tôi kính phẳng và kính uốn. Đây là một giải pháp hoàn hảo, quá trình [...]

  • 1421216838

Máy Cường Lực Kính MT-SGP Series

Máy cường lực kính MT- SGP Series là một loạt các sản phẩm máy cường lực kính được thiết kế có hai buồng ủ, dùng cho các loại kính [...]

  • 1421203007

Máy Cường Lực Kính MT-GP Series Flat

Máy Cường Lực Kính MT-GP Series Flat là loạt máy được sản xuất để dùng cho các loại kính phẳng với lò ủ, sản xuất các vật dụng có [...]