Máy Mài Kính Song Cạnh

//Máy Mài Kính Song Cạnh
­

Máy mài kính song cạnh FSM1015B

Máy Mài Kính Song Cạnh FSM1015B (10 bánh răng) phù hợp mài một đường thẳng song cạnh của kính phẳng đặc biệt là các đồ nội thất kính và kiến trúc bằng kính. Máy có [...]

Máy Mài Kính Song Cạnh FSM20C

Máy Mài Kính Song Cạnh FSM20C / 4,2 Glass Straight Line Double Edge (20 bánh xe) phù hợp để mài kính song cạnh. Mài thô, mài mịn, đánh bóng có thể được thực hiện tại [...]

Glass Straight Line Double Edge Line

INCLUDED: HSD Glass Straight Line Double Edger 2 Sets, Automatic Transferring Table, HSW Glass Washing Machine. Customer Can Select L Type Or I Type Based On Their Factory Size.

Double Edger and Polisher Line

INCLUDED:2 Sets HSD Glass Straight Line Double Edger, 2 pcs Automatic Tranfering Table. Customer Can Select L Type , I Type ,U type and T type Based On Their Factory Size. New Technology of glass [...]

Glass Double Edging Machine Line

Glass Can Be Grinding, Polishing, And Corner Debuing (Or Film Deletion), Washing In One Time. The Line Is Controled By Computer, Automatic Operation, Less Chance For Glass Breaking And Damaged. It Is A High Capacity [...]