Máy tự động cắt kính khổ lớn INTERMAC thứ 2 được đóng container tại Pesaro – Italy về nhà máy VINH OANH GLASS.

VINH OANH GLASS - 01

VINH OANH GLASS - 02

VINH OANH GLASS - 03

VINH OANH GLASS - 04

VINH OANH GLASS - 05

VINH OANH GLASS - 06

VINH OANH GLASS - 07