Giải golf mở đầu cho một loạt các sự kiện tại Hội nghị ngành Kính và Thủy tinh ASEAN lần thứ 41 đã thành công tốt đẹp.

Giải năm nay quy tụ 44 golfer đến từ nhiều nước trên thế giới do Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam tổ chức (gấp đôi lần tổ chức đầu tiên tại Việt Nam năm 2012).

giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-01   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-02   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-03   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-04   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-05   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-06   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-07   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-08   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-09   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-10   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-11   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-12   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-13   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-14   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-15   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-16   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-17   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-18   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-19   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-20   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-21   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-22   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-23   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-24   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-25   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-26   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-27   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-28   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-29   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-30   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-31   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-32   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-33   giai-golf-kinh-thuy-tinh-Vn-34