Nhà máy RICCO GLASS hoàn thành xây dựng phòng ghép film PVB đạt đầy đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật, mỹ thuật – sẵn sàng cho dây chuyền tự động sản xuất kính dán an toàn chất lượng cao CHAOYANG vận hành sản xuất công nghiệp bền vững lâu dài với sản phẩm luôn luôn đạt chất lượng tốt nhất.