5 anh em trên một cỗ máy phức tạp từ những mảnh ghép đầu tiên trong những ngày covid-19 hoành hành dữ dội tại thành phố biển tươi đẹp Nha Trang!