Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HCM hoàn thành lắp đặt và chuyển giao máy mài bóng song cạnh thẳng kính EI tại nhà máy ANH TUAN GLASS.

el-tuan-anh-glass-01   el-tuan-anh-glass-02   el-tuan-anh-glass-03   el-tuan-anh-glass-04   el-tuan-anh-glass-05   el-tuan-anh-glass-06   el-tuan-anh-glass-07   el-tuan-anh-glass-08   el-tuan-anh-glass-09   el-tuan-anh-glass-10   el-tuan-anh-glass-11