PHU SON Corporation lắp đặt dây chuyền tự động sx kính cường lực LANDGLASS thứ 2 tại nhà máy THIEN SON GLASS.

THIEN SON GLASS - 01

THIEN SON GLASS - 02

THIEN SON GLASS - 03

THIEN SON GLASS - 04

THIEN SON GLASS - 05

THIEN SON GLASS - 06

THIEN SON GLASS - 07

THIEN SON GLASS - 08

THIEN SON GLASS - 09

THIEN SON GLASS - 10

THIEN SON GLASS - 11

THIEN SON GLASS - 12

THIEN SON GLASS - 13

THIEN SON GLASS - 14

THIEN SON GLASS - 15

THIEN SON GLASS - 16

THIEN SON GLASS - 17

THIEN SON GLASS - 18

THIEN SON GLASS - 19

THIEN SON GLASS - 20

THIEN SON GLASS - 21

THIEN SON GLASS - 22

THIEN SON GLASS - 23

THIEN SON GLASS - 24

THIEN SON GLASS - 25