Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation – HN đã hoàn thành việc lắp đặt và bàn giao kỹ thuật thêm các loại máy kính đúng tiến độ cho VIET PHAT GLASS (VP GLASS).

PHU SON Corporation-HN-01

PHU SON Corporation-HN-07

PHU SON Corporation-HN-02

PHU SON Corporation-HN-03

PHU SON Corporation-HN-04

PHU SON Corporation-HN-05

PHU SON Corporation-HN-06