PHU SON Corporation trân trọng cảm ơn sự hợp tác chân tình và hiệu quả của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty cổ phần công nghệ Đức Huy.

Chúc thương hiệu DUC HUY GLASS phát triển thịnh vượng và mối quan hệ hợp tác luôn bền chặt, mãi gắn bó.

hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-01   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-02   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-03   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-04   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-05   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-06   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-07   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-08   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-09   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-10   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-11   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-12   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-13   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-14   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-15   hoi-nghi-khach-hang-DUC-HUY-GLASS-16