PHU SON Corporation HN giao các máy công nghiệp mài khoan kính FUSHAN và các thiết bị phụ trợ tại nhà máy RICCO GLASS.