Máy trung tâm CNC 5 trục 2 chiều Khoan – Khoét – Mài kính đa hình dạng đứng GLASSMAN đã về đến nhà máy HOANG LONG GLASS.

HOANG-LONG-GLASS-01   HOANG-LONG-GLASS-02   HOANG-LONG-GLASS-03   HOANG-LONG-GLASS-04   HOANG-LONG-GLASS-05   HOANG-LONG-GLASS-06   HOANG-LONG-GLASS-07   HOANG-LONG-GLASS-08   HOANG-LONG-GLASS-09   HOANG-LONG-GLASS-10   HOANG-LONG-GLASS-11   HOANG-LONG-GLASS-12   HOANG-LONG-GLASS-13