Chủ tịch HĐQT PHU SON Corporation đến thăm và động viên tinh thần làm việc hiệu quả của các đội nhóm Kỹ sư tại Nhà máy TIEN CHAU GLASS.

Trân trọng cảm ơn ông Chủ tịch LƯƠNG DUYÊN KHIÊN và tập thể CBCNV TIEN CHAU GLASS luôn luôn dành cho PHU SON Corporation và các Đối tác sự hợp tác quý báu nhất trong suốt gần 20 năm qua.

1

2   3   4   5   20161019_141323