PHU SON Corporation HN hoàn thiện lắp đặt máy CNC cắt kính khổ siêu lớn ANTHONY – YINRUI tại nhà máy kính nổi CFG.