PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt máy CNC cắt kính và các loại vật liệu bằng tia nước YF WATER JET chế tạo tại Thượng Hải tại nhà máy TUYET LAN GLASS

TUYET-LAN-GLASS-01

TUYET-LAN-GLASS-02

TUYET-LAN-GLASS-03

TUYET-LAN-GLASS-04

TUYET-LAN-GLASS-05

TUYET-LAN-GLASS-06

TUYET-LAN-GLASS-07

TUYET-LAN-GLASS-08

TUYET-LAN-GLASS-09

TUYET-LAN-GLASS-10

TUYET-LAN-GLASS-11

TUYET-LAN-GLASS-12

TUYET-LAN-GLASS-13

TUYET-LAN-GLASS-14