PHU SON Corporation HCM hoàn thành lắp đặt và chuyển giao máy CNC cắt kính và các loại vật liệu bằng tia nước YF WATER JET tại nhà máy HOANG KE VINH GLASS.

HOANG KE VINH GLASS - 01

HOANG KE VINH GLASS - 02

HOANG KE VINH GLASS - 03

HOANG KE VINH GLASS - 04

HOANG KE VINH GLASS - 05