PHU SON Corporation lắp đặt máy trung tâm CNC 5 trục 2 chiều dạng đứng Khoan-Khoét-Mài kính khổ lớn GLASSMAN tại nhà máy THANH TRUNG GLASS.

THANH TRUNG GLASS - 01

THANH TRUNG GLASS - 02

THANH TRUNG GLASS - 03

THANH TRUNG GLASS - 04

THANH TRUNG GLASS - 05

THANH TRUNG GLASS - 06

THANH TRUNG GLASS - 07

THANH TRUNG GLASS - 08

THANH TRUNG GLASS - 09

THANH TRUNG GLASS - 10

THANH TRUNG GLASS - 11

THANH TRUNG GLASS - 12

THANH TRUNG GLASS - 13

THANH TRUNG GLASS - 14

THANH TRUNG GLASS - 15