PHU SON Corporation HCM hoàn thành lắp đặt máy tự động mài bóng song cạnh kính HISENG tại nhà máy THANH HIEN GLASS.