Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HCM hoàn thành lắp đặt và chuyển giao Máy tự động mài bóng song cạnh thẳng kính FUSHAN tại nhà máy HOANG HUNG GLASS.

may-mai-kinh-song-canh-hh-01

Cài đặt và hướng dẫn quy trình máy mài kính cho nhân viên HOANG HUNG GLASS.

  may-mai-kinh-song-canh-hh-02  
may-mai-kinh-song-canh-hh-03

Hình ảnh máy tự động mài bóng song cạnh thẳng kính FUSHAN

  may-mai-kinh-song-canh-hh-04   may-mai-kinh-song-canh-hh-05