PHU SON Corporation HN giao và lắp đặt Lò tự động kiểm sốc nhiệt kính sau cường lực FY Heat-Sock Test Furnace tại nhà máy HONG PHUC GLASS

HONG PHUC GLASS - 01

HONG PHUC GLASS - 02

HONG PHUC GLASS - 03

HONG PHUC GLASS - 04

HONG PHUC GLASS - 05

HONG PHUC GLASS - 06

HONG PHUC GLASS - 07

HONG PHUC GLASS - 08

HONG PHUC GLASS - 09

HONG PHUC GLASS - 10

HONG PHUC GLASS - 11

HONG PHUC GLASS - 12

HONG PHUC GLASS - 13

HONG PHUC GLASS - 14

HONG PHUC GLASS - 15

HONG PHUC GLASS - 16

HONG PHUC GLASS - 17

HONG PHUC GLASS - 18

HONG PHUC GLASS - 19

HONG PHUC GLASS - 20

HONG PHUC GLASS - 21

HONG PHUC GLASS - 22

HONG PHUC GLASS - 23

HONG PHUC GLASS - 24

HONG PHUC GLASS - 25