PHU SON Corporation HCM tiếp tục hoàn thiện lắp đặt và chuyển giao thêm các máy tự động nạp dỡ kính thông minh tốc độ nhanh YINRUI tại nhà máy THIEN PHU GLASS.