Với tinh thần làm việc rất khẩn trương, đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HN đã nhận hàng, vận chuyển và hoàn thiện việc lắp đặt ngay trong ngày 2.12.2015 cho toàn bộ khách hàng thân thiết.

phu-son-dip-cuoi-nam-01

phu-son-dip-cuoi-nam-02

phu-son-dip-cuoi-nam-03

phu-son-dip-cuoi-nam-04

phu-son-dip-cuoi-nam-05

phu-son-dip-cuoi-nam-06

phu-son-dip-cuoi-nam-07

phu-son-dip-cuoi-nam-08