PHU SON Corporation HCM lắp đặt dây chuyền tự động nạp – cắt – bẻ tách kính đa hình INTERMAC made in Italy tại nhà máy NAM PHAT GLASS.

NAM-PHAT-GLASS-01   NAM-PHAT-GLASS-02   NAM-PHAT-GLASS-03   NAM-PHAT-GLASS-04   NAM-PHAT-GLASS-05   NAM-PHAT-GLASS-06   NAM-PHAT-GLASS-07   NAM-PHAT-GLASS-08   NAM-PHAT-GLASS-09   NAM-PHAT-GLASS-10   NAM-PHAT-GLASS-11