Hành trình hạ buồng cao áp (Autoclave) cùng dây chuyền tự động sx kính dán an toàn TOPTECH vào vị trí tại nhà máy QUANG TAO GLASS.

quang-tao-glass-01

 quang-tao-glass-02

 quang-tao-glass-03

 quang-tao-glass-04

 quang-tao-glass-05

 quang-tao-glass-06

quang-tao-glass-07

 quang-tao-glass-08

 quang-tao-glass-09