Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation đã hoàn thành lắp đặt và chuyển giao máy mài kính song cạnh tại NGUYEN THANH GLASS – Vĩnh Long. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác thân thiện và chúc NGUYEN THANH GLASS năm 2016 thành công rực rỡ hơn nữa. NGUYEN-THANH-GLASS-01-vn   NGUYEN-THANH-GLASS-02-vn   NGUYEN-THANH-GLASS-03-vn   NGUYEN-THANH-GLASS-04-vn   NGUYEN-THANH-GLASS-05-vn   NGUYEN-THANH-GLASS-06-vn