INTERMAC INDUSTRY 4.0 READY at GLASSTEC 23-26 Oct 2018, Dusseldorf, Germany.

INTERMAC trân trọng kính mời quý khách hàng Việt Nam đến thăm và trải nghiệm thực tế hàng loạt hệ thống thiết bị hoàn toàn tự động hoá thế hệ công nghệ 4.0 tại gian hàng số B41 sảnh 16 với diện tích 1000m2 trưng bày tại GLASSTEC – Triển lãm máy ngành kính tại Châu Âu lớn nhất trong năm, 23-26/10/2018 – Dusseldorf, CHLB Đức)

* Một số hình ảnh INTERMAC tại triển lãm tháng 10/2017

hoi-nghi-intermac-2018-01

hoi-nghi-intermac-2018-02

hoi-nghi-intermac-2018-03

hoi-nghi-intermac-2018-04

hoi-nghi-intermac-2018-05

hoi-nghi-intermac-2018-06

hoi-nghi-intermac-2018-07

hoi-nghi-intermac-2018-08

hoi-nghi-intermac-2018-09

hoi-nghi-intermac-2018-10

hoi-nghi-intermac-2018-11

hoi-nghi-intermac-2018-12

hoi-nghi-intermac-2018-13

hoi-nghi-intermac-2018-14

hoi-nghi-intermac-2018-15

hoi-nghi-intermac-2018-16

hoi-nghi-intermac-2018-17

hoi-nghi-intermac-2018-18

hoi-nghi-intermac-2018-19

hoi-nghi-intermac-2018-20

hoi-nghi-intermac-2018-21

hoi-nghi-intermac-2018-22

hoi-nghi-intermac-2018-23

hoi-nghi-intermac-2018-24

hoi-nghi-intermac-2018-25

hoi-nghi-intermac-2018-26

hoi-nghi-intermac-2018-27

hoi-nghi-intermac-2018-28

hoi-nghi-intermac-2018-29

hoi-nghi-intermac-2018-30

hoi-nghi-intermac-2018-31

hoi-nghi-intermac-2018-32

hoi-nghi-intermac-2018-33