Gần 10 container 40′ dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực an toàn đã được đóng tại nhà máy LANDGLASS về Công ty Kính Thiên Sơn (mã hiệu chế tạo: TS)

Kính Thiên Sơn -01

Kính Thiên Sơn -02

Kính Thiên Sơn -03

Kính Thiên Sơn -04

Kính Thiên Sơn -05

Kính Thiên Sơn -06

Kính Thiên Sơn -07

Kính Thiên Sơn -08

Kính Thiên Sơn -09

Kính Thiên Sơn -10

Kính Thiên Sơn -11

Kính Thiên Sơn -12

Kính Thiên Sơn -13

Kính Thiên Sơn -14

Kính Thiên Sơn -15

Kính Thiên Sơn -16

Kính Thiên Sơn -17

Kính Thiên Sơn -18

Kính Thiên Sơn -19