PHU SON Corporation HCM lập tức triển khai công việc lắp đặt dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực tại nhà máy PHUONG ANH GLASS ngay khi cơ quan y tế địa phương cho phép và sẽ phấn đấu ngày đêm hoàn thiện đưa dây chuyền vào sản xuất trong không quá 20 ngày.