PHU SON Corporation đóng gần 10 container 40′ dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn LANDGLASS cho nhà máy THUAN CHAU GLASS (mã hiệu chế tạo: TC).

THUAN CHAU GLASS - 01

THUAN CHAU GLASS - 02

THUAN CHAU GLASS - 03

THUAN CHAU GLASS - 04

THUAN CHAU GLASS - 05

THUAN CHAU GLASS - 06

THUAN CHAU GLASS - 07

THUAN CHAU GLASS - 08

THUAN CHAU GLASS - 09

THUAN CHAU GLASS - 10

THUAN CHAU GLASS - 11

THUAN CHAU GLASS - 12

THUAN CHAU GLASS - 13

THUAN CHAU GLASS - 14

THUAN CHAU GLASS - 15

THUAN CHAU GLASS - 16

THUAN CHAU GLASS - 17

THUAN CHAU GLASS - 18