PHU SON Corporation HCM nhận hàng và lắp đặt máy tự động mài bóng song cạnh kính HISENG và FUSHAN tại NGOC CHUYEN GLASS.

NGOC CHUYEN GLASS - 01

NGOC CHUYEN GLASS - 02

NGOC CHUYEN GLASS - 03

NGOC CHUYEN GLASS - 04

NGOC CHUYEN GLASS - 05

NGOC CHUYEN GLASS - 06

NGOC CHUYEN GLASS - 07

NGOC CHUYEN GLASS - 08

NGOC CHUYEN GLASS - 09

NGOC CHUYEN GLASS - 10

NGOC CHUYEN GLASS - 11

NGOC CHUYEN GLASS - 12

NGOC CHUYEN GLASS - 13

NGOC CHUYEN GLASS - 14

NGOC CHUYEN GLASS - 15

NGOC CHUYEN GLASS - 16