PHU SON Corporation hoàn thành lắp đặt và chuyển giao công nghệ dây chuyền tự động sx kính cường lực công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn LANDGLASS tại nhà máy VIET DUC GLASS.