PHU SON Corporation – lắp đặt dây chuyền SX Kính cường lực phẳng/cong công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn LANDGLASS tại TIEN CHAU GLASS.