Đầu tháng giới thiệu máy trung tâm CNC đẹp, sản phẩm đẹp, kỹ sư đẹp. Các kỹ sư PHU SON Corporation đều giỏi chuyển môn, đẹp tính cách hình thể, đặc biệt là nhiều anh vẫn available (chưa có mảnh tình vắt vai)