Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và chuyển giao 2 máy tự động mài song cạnh kính FUSHAN tại nhà máy HOANG LONG GLASS.

fushan-hoang-long-glass-01   fushan-hoang-long-glass-02   fushan-hoang-long-glass-03   fushan-hoang-long-glass-04   fushan-hoang-long-glass-05   fushan-hoang-long-glass-06   fushan-hoang-long-glass-07   fushan-hoang-long-glass-08   fushan-hoang-long-glass-09   fushan-hoang-long-glass-10   fushan-hoang-long-glass-11   fushan-hoang-long-glass-12   fushan-hoang-long-glass-13