Với mình, làm việc trong ngành giáo dục và đào tạo vẫn là cao cả nhất, có được nhiều cơ hội đóng góp cho sự phát triển của đất nước nhất!

Thân kính chúc những người thầy người cô, những người làm trong ngành luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, luôn giữ được nhiệt huyết mãnh liệt, hãy không ngừng nghỉ cống hiến cho sự nghiệp trồng người!