PHU SON Corporation HN tiếp tục lắp đặt 2 máy tự động mài bóng song cạnh thẳng kính HISENG tại nhà máy HOANG LONG GLASS sau khi TP Thanh Hóa gỡ bỏ CT16.