INTERMAC – Hiện diện đỉnh cao tại Triển lãm máy ngành kính hàng đầu thế giới – Vitrium 2017