PHU SON Corporation HN lắp đặt máy kính mỏ vịt tại cơ sở QUANG DUY.