Dây chuyền được thiết kế 2 quạt công suất khác nhau, có thể sản xuất kính từ 6-19mm bằng quạt công suất nhỏ để giảm tiếng ồn và tiết kiệm năng lượng điện, quạt công suất lớn để sản xuất kính mỏng hơn. Khi máy gặp lỗi với 1 trong 2 quạt hoặc 1 trong 2 biến tần của 2 quạt thì vẫn có thể duy trì sản xuất bình thường.