2 container đầy ắp máy mài và máy rửa kính các loại về phục vụ khách hàng thân thiết cuối năm đúng ngày mưa hơi lạnh đầu mùa đông Hà Nội.