Lô hàng đầu tiên của năm 2017 đã về đến nhà máy EUROWINDOW Hà Nội.

PHU SON Corporation & FUSHAN luôn trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm trong suốt hơn 14 năm qua. Sau khi đã sử dụng các máy rửa và sấy khô kính công nghệ Bovone Italy chuyên dụng cho rửa kính Low.E phủ mềm từ năm 2006, EUROWINDOW vẫn quyết định mua thêm nhiều bộ máy mới với công nghệ tương tự cho các nhà máy gia công kính.

may-kinh-fushan-euro-01   may-kinh-fushan-euro-02   may-kinh-fushan-euro-03   may-kinh-fushan-euro-04   may-kinh-fushan-euro-05   may-kinh-fushan-euro-06   may-kinh-fushan-euro-07   may-kinh-fushan-euro-08   may-kinh-fushan-euro-09   may-kinh-fushan-euro-10