Chúc mừng LỄ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ & KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY KÍNH CƯỜNG LỰC AN TOÀN TAM OANH GLASS

PHU SON Corporation trân trọng cảm ơn sự hợp tác chân tình, thân thiết và hiệu quả của ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty Tám Oanh.

Chúc thương hiệu TAM OANH GLASS phát triển bền vững và thịnh vượng.

TAM OANH GLASS - 01

TAM OANH GLASS - 02

TAM OANH GLASS - 03

TAM OANH GLASS - 04

TAM OANH GLASS - 05

TAM OANH GLASS - 06

TAM OANH GLASS - 07

TAM OANH GLASS - 08

TAM OANH GLASS - 09

TAM OANH GLASS - 10

TAM OANH GLASS - 11

TAM OANH GLASS - 12

TAM OANH GLASS - 13

TAM OANH GLASS - 14

TAM OANH GLASS - 15

TAM OANH GLASS - 16

TAM OANH GLASS - 17

TAM OANH GLASS - 18

TAM OANH GLASS - 19

TAM OANH GLASS - 20

TAM OANH GLASS - 21

TAM OANH GLASS - 22

TAM OANH GLASS - 23

TAM OANH GLASS - 24

TAM OANH GLASS - 25

TAM OANH GLASS - 26

TAM OANH GLASS - 27

TAM OANH GLASS - 28

TAM OANH GLASS - 29

TAM OANH GLASS - 30

TAM OANH GLASS - 31

TAM OANH GLASS - 32

TAM OANH GLASS - 33

TAM OANH GLASS - 34

TAM OANH GLASS - 35

TAM OANH GLASS - 36

TAM OANH GLASS - 37

TAM OANH GLASS - 38

TAM OANH GLASS - 39

TAM OANH GLASS - 40

TAM OANH GLASS - 41

TAM OANH GLASS - 42

TAM OANH GLASS - 43

TAM OANH GLASS - 44

TAM OANH GLASS - 45

TAM OANH GLASS - 46

TAM OANH GLASS - 47

TAM OANH GLASS - 48

TAM OANH GLASS - 49

TAM OANH GLASS - 50

TAM OANH GLASS - 51

TAM OANH GLASS - 52

TAM OANH GLASS - 53