PHU SON Corporation HCM hoàn thành lắp đặt 2 máy tự động mài bóng 2 góc và rửa kính GLASFULL tại nhà máy BAO PHAT GLASS.

Sau rất nhiều thử nghiệm và tìm kiếm các nhà chế tạo, PHU SON Corporation đã rất hài lòng và được khách hàng đánh giá điểm 10+ cho chất lượng và ngân sách đầu tư của chủng loại máy mài bóng góc tấm kính GLASFULL, đặc biệt cho nhóm khác hàng chuyên gia công hàng xuất khẩu hoặc chuyên yêu cầu hoàn thiện các sản phẩm cao cấp và đam mê sự hoàn hảo.