Ngày 28.9.2023, tại Movenpick Resort Cam Ranh, Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam (VIEGLASS) đã tổ chức thành công Đại hội toàn thể Nhiệm kỳ VI – Giai đoạn 2023-2027. Chủ tịch, Tổng Thư ký, Ban Kiểm soát và Văn phòng Hiệp hội đã thay mặt BCH Khóa V báo cáo, Đại hội đã thảo luận và thông qua một loạt các nội dung của các hoạt động trong Nhiệm kỳ trước và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho Nhiệm kỳ VI.

Đại hội toàn thể đã bầu ra BCH Khóa VI với 15 thành viên đại diện cho các lĩnh vực hoạt động của ngành Kính và Thủy tinh Việt Nam.

BCH Khóa VI đã tiến hành Hội nghị BCH lần thứ nhất bầu ra Ban Thường vụ và Lãnh đạo Hiệp hội. Ông Lê Văn Thọ – Chủ tịch HĐQT PHU SON Corporation tiếp tục được tín nhiệm đề cử và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam nhiệm kỳ thứ VI liên tiếp với số phiếu tuyệt đối.

Đại hội đã thành công rất tốt đẹp với tinh thần đoàn kết, gắn bó, cởi mở, trách nhiệm và kỳ vọng sẽ có nhiều đổi mới trong nhiệm kỳ mới. PHU SON Corporation trân trọng chúc mừng thành công của Đại hội Nhiệm kỳ VI – Giai đoạn 2023-2027 Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam!