Vật tư linh kiện thay thế tiếp tục được tăng lượng dự trữ để phục vụ khách hàng tốt hơn trong giai đoạn dịch Covid-19.

PHU SON Corporation với chính sách nhất quán ngay từ ngày đầu thành lập là luôn đảm bảo an ninh dự trữ tất cả 100% các loại vật tư linh kiện phụ tùng thay thế đủ cung cấp cho toàn bộ khách hàng trên toàn quốc không dưới 3 tháng liên tục mà không có nhập khẩu mới phòng khi bị gián đoạn các nguồn cung do các yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan trên thế giới.